ПАЛИ — СИНОНІМІЯ

пал (підсил. розм.) підвищений ступінь теплоти тіла при захворюванні

вого́нь (підсил. розм. тільки одн., розм.) про жар, підвищену температуру тіла.
гаря́чка (розм.) підвищена температура тіла; жар.
жар підвищена температура тіла при захворюванні.
жара́ (діал.) жар (у 3 знач.).
температу́ра (розм.) підвищений ступінь теплоти тіла при захворюванні; жар.

па́сти померти, звичайно передчасно - в бою, від нещасного випадку і т. ін.

пал стан душевного збудження, жадоба діяльності

пал (підсил. перен.) гарячковий стан, викликаний хвилюванням, страхом і т. ін

гаря́чка (підсил. розм. ж., перен., розм.) стан великого збудження.
оп'яні́ння (підсил.) стан нервового напруження, близький до екстазу,самозабуття.
сп'яні́ння (підсил.) стан нервового напруження, близький до запаморочення.
хміль (чого, підсил. чого, перен.) стан нервового піднесення, напруження, збудження, самозабуття, викликаний чим-небудь.

пал (перен.) стан Стан великого нервового збудження

гаря́чка (ж., перен., розм.) стан великого збудження.
жар (перен.) про збуджений стан людини, який викликається хвилюванням, страхом і т. ін.
оп'яні́ння стан нервового збудження, близький до екстазу, самозабуття.
сп'яні́ння стан нервового збудження, близький до запаморочення.
хміль (чого, перен.) стан нервового піднесення, напруження, збудження, самозабуття, викликаний чим-небудь.

пали́ти цигарку, люльку тощо

дими́ти (чим і без додатка, розм.) часто, довго, з азартом.
димі́ти (чим і без додатка, розм.) часто, довго, з азартом.
кади́ти (чим і без додатка)
кури́ти (що і без додатка)
попа́хкувати (розм.) проводити час за курінням.
смали́ти (розм.)

пали́ти завдавати мук, фізичних або моральних страждань; бути причиною, джерелом страждань

гайнува́ти (діал.) завдавати сильних моральних страждань.
гри́зти (розм.)
же́рти (розм.)
згриза́ти (розм.)
змо́рювати доводити до виснаження, знемоги.
кара́ти завдавати мук, тортур.
мару́дити (розм.) завдавати смутку, не давати спокою - про думки, почуття тощо.
му́лити (розм.) не давати спокою.
му́ляти (розм.) не давати спокою.
му́чити (кого)
поїда́ти (розм.)
проїда́ти (розм.)
спа́лювати дуже хвилювати - про певні відчуття, переживання.
тиранізува́ти зумисне завдавати моральних мук комусь.
ї́сти (розм.)

па́сти худобу, птицю

попаса́ти (розм.)

па́сти (діал.) годуватися на пасовищі

пал сильне, нестримне у своєму вияві почуття

пал гаряче, дуже нагріте сонцем повітря

вар (розм.) сильна спека, духота.
жар (рідко.) те саме, що жара́ 1.
жара́ гаряча літня пора; спека.
жаро́та (розм.) те саме, що жара́ 1.
жарі́нь (розм.) те саме, що жара́ 1.
пе́кло (розм.) спека, жара.
сквар (діал.) спека.
спе́ка гаряче, дуже нагріте сонцем повітря.
спеко́та́ велика спека.

пали́ти (розм.) робити постріл, постріли з вогнепальної зброї

гати́ти (підсил. розм.)
довба́ти (підсил. розм.)
довбти́ (підсил. розм.) уперто й методично - перев. з гармат.
лупи́ти (підсил. розм.)
посила́ти із сл. куля, снаряд і т. ін.
смали́ти (підсил. розм.)
сту́кати неголосно, на відстані.
стугоні́ти безперервно і сильно.
та́кати (розм.)
тата́кати (розм.)
тата́хкати (розм.) з кулемета, автомата.
чеса́ти (підсил. розм.)

пали́ти позбавляти вологи, робити що-небудь сухим

висма́лювати (рідше) рослинність - про сонце, гарячі вітри.
засу́шувати перев. м'ясо, рибу або рослини, їх плоди.
обезво́днювати видаляти з чого-небудь воду, вологу.
пересу́шувати робити сухішим, ніж треба.
присма́жувати позбавляти свіжості, сушити частково.

пали́ти розпалювати й підтримувати вогонь у печі, грубці тощо

вито́плювати спаливши яке-небудь паливо в печі, грубі і т. ін., нагріти приміщення або зготувати при цьому страву.
проку́рювати (розм.) протоплювати (звичайно чимось курним).
прото́плювати розпалювати і підтримувати вогонь у печі, грубці і т. ін., обігріваючи приміщення; топити.
топи́ти розпалювати й підтримувати вогонь у печі, грубці і т. ін.

па́сти звалитися, перекинутися на землю, втративши рівновагу, опору

берки́цнути (розм.) однокр. до берки́цати- Раптом упасти, перекинувшись.
берки́цнутися (розм.) зненацька упасти, перекинувшись.
берки́цьнути (розм.) однокр. до берки?цати- Раптом упасти, перекинувшись.
берки́цьнутися (розм.) зненацька упасти, перекинувшись.
бри́кнути (діал.) упасти, перекинутися.
впа́сти звалитися, перекинутися на землю, втративши рівновагу, опору.
гу́цнути (розм.) упасти з великою силою, створюючи шум.
загуді́ти (розм.) з шумом упасти звідки-небудь, звалитися.
загусти́ (розм.) з шумом упасти звідки-небудь, звалитися.
звали́тися втративши опору, рівновагу, упасти, перекинутися.
ля́пнутися (розм.) те саме, що упа́сти1; гепнутися.
переки́нутися упасти, звалитися на спину.
повали́тися безсило опуститися, лягти на що-небудь (від утоми, слабості і т. ін.).
покоти́тися звалитися.
полеті́ти (розм.) утративши опору, рівновагу, зірвавшись звідкись, відділившись від чого-небудь, упасти, звалитися.
посу́нутися (розм.) упасти, звалитися.
ру́нути (діал.) повалитися, упасти.
упа́сти звалитися, перекинутися на землю, втративши рівновагу, опору.
хрьо́пнути (розм.) однокр. до хрьо́пати - впасти з великим шумом; хряснути, гуцнути.
хрьо́пнутися (розм.) те саме, що хря́пнутися- впасти з великим шумом; хряснути, гуцнути.
хря́пнути (розм.) однокр. до хря́пати.
хря́пнутися (розм.) упасти, звалитися з великим шумом; звалитися, хряснутися, гуцнути.
хря́снути (розм.) однокр. до хря́скати- впасти з великим шумом; хряснути, гуцнути.
хря́снутися (розм.) те саме, що хря́пнутися - впасти з великим шумом; хряснути, гуцнути.

па́сти про тварин - перестати жити

уме́рти перестати жити (про тварин).

пали́ти (розм.) робити неспокійним кого-небудь; турбувати, бентежити

зворохо́блювати (діал.) хвилювати.
лихома́нити (розм.) приводити в збуджений стан; хвилювати.
мордува́ти (розм.) не давати спокою; хвилювати, тривожити.
мути́ти (розм.) те саме, що каламу́тити.
пекти́ (розм.) завдавати кому-небудь глибоких моральних страждань; мучити, непокоїти.
поруша́ти (діал.) виклика́ти хвилювання в кого-небудь, збуджувати, хвилювати когось.
потряса́ти (розм.) справляти сильне враження на кого-небудь, глибоко хвилювати, зворушувати.
суяти́ти (діал.) турбувати, непокоїти; мучити.
труї́ти (розм.) хвилювати, бентежити.
юртува́ти (діал.) хвилювати.

пал

пал душевний

палити

палити вогонь

траву ви-

палити світло

палити (П.)

непокоїти (про думки)

пасти

підпасати (трохи)
чабанувати (постійно за плату)

жар соняшний

жевриво

запал ЗЛ.

нищити майно

пекти про сонце

перепалювати

прягти про сонце

смалити про сонце

стріляти з гармат

тераса ярус рельєфу

пади (мн.)
пороги (ок.)

ярус

стоси (книг)
тераси (рельєфу)
шари ((гірських порід) ГЕОЛ..)
яруси (мн.)

відпасати

жар

топити (піч)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.