ОЧОРНИТИ — СИНОНІМІЯ

очорни́ти

дискредитувати

очорнити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.