ОСІКТИСЯ — СИНОНІМІЯ

осікти́ся говорячи, зупинитися, обірвати свою мову

осікти́ся (розм.) зробити щось неправильно, допустити неточність, неправильність у чомусь

вхи́бити (діал.)
зблуди́ти (діал.)
зми́лити (розм. рідше)
набреха́ти (розм.)
обмо́витися в розмові.
обмі́рятися (розм.) міряючи.
обрахува́тися при підрахунках.
огу́литися (діал.)
позіва́ти (діал.)
пробреха́тися (розм.) припускатися помилки в розрахунках, розмові тощо.
прома́зати (розм.)
ухи́бити (діал.)