ОСТАННІЙ — СИНОНІМІЯ

оста́нній від якого залежить остаточне вирішення

виріша́льний від якого залежить остаточне вирішення.
вирішни́й те саме, що виріша́льний.
генера́льний такий, що приводить до викінчення, завершення; остаточний, вирішальний.
остато́чний який має виявити кінцеві результати; вирішальний.
рішу́чий найважливіший, найістотніший для дальшого ходу, розвитку чого-небудь, для перелому в чомусь; вирішальний.

оста́нній який завершує, закінчує що-небудь

оста́нній який перебуває, розташований на кінці, в кінці чогось

кра́йній який міститься скраю, на межі чогось.
кінцьови́й який перебуває, розташований на кінці, в кінці чогось.

оста́нній який щойно з'явився й ще не втратив своєї новизни

сві́жий (підсил.)

оста́нній який передує смерті, відбувається перед смертю

сме́ртний який супроводить смерть.

оста́нній який не має позитивних якостей, властивостей, не заслуговує на позитивну оцінку, не відповідає поставленим вимогам

бі́сів (лайл.)
дранти́вий (діал.)
злиде́нний (діал.) перев. зовні.
ле́да-яки́й (діал.)
леда́чий (зневажл.)
лихи́й (розм.)
нева́жний (розм. рідше)
нея́кісний незадовільної якості.
парши́вий (підсил. розм.)
паску́дний (підсил. розм.)
поганю́чий (підсил. розм.)
посліду́щий (розм.) найгірший серед інших.
препога́ний (підсил. розм.)
пі́длий (підсил. розм.)
чо́ртзна-яки́й (зневажл.)
чо́ртів (лайл.)
чортя́чий (лайл.)
шпе́тний (діал.)

останній

передсмертний (про волю)
о. перший з кінця

останній шанс

останній промовець

останній термін

останній з усіх

останній про слова

останній

(з ппр. сл. цей) щойно згаданий

закличний акт

останній (у п 'єсі — ще)

минулий матч

останній

недавній випадок

останній

прощальний промінь

останній

рішучий бій

свіжий про вісті

останній

послідній

оста́нні (розм.) усі предмети, істоти, крім згаданих