ОСНОВА — СИНОНІМІЯ

осно́ва те, що дає початок чомусь, звідки постає, на чому ґрунтується щось

джерело́ (чого, перен.) те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало.
за́родок (рідше перен., чого.) початковий стан чого-небудь, що здатне до розвитку; початок, зачаток.
нача́ло (книжн.) основа, суть, джерело чого-небудь.
осере́док (рідше) основа, з якої розвивається, виростає, поширюється що-небудь.
поча́тки (Основа, першоелемент чого-небудь)
поча́ток основа, першоелемент чого-небудь.

осно́ва (лінгв.) частина слова, що є носієм його основного значення

те́ма (рідко.)

осно́ва нижня частина чогось високого, розширений низ якогось підвищення

осно́ва те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь

заса́да основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь.
нача́ло (мн ( начала)) основа, суть, джерело чого-небудь.
поло́ження твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.

осно́ва головна складова частина чогось - перев. організації, колективу тощо

кістя́к те, що є основою, опорою чого-небудь.
осере́док особа або група людей, навколо яких зосереджується яка-небудь діяльність.
серцеви́на центр, головна, найважливіша частина чого-небудь.
стри́жень основна, головна частина, основа чого-небудь.
ядро́ головна складова частина – перев. організації колективу тощо; кістяк, осередок.

основа споруди

основа (П.)

ґрунт (фр.)
підстава <н. на грунті, на підставі>

основа теорії

основа моралі

основа здоров'я

основа Б.

основа

база

зав'язь (П.)

основа

засада світогляду

основа
головне правило

канва вишивальна

основа

каркас (П.)

основа

корінь зла

п'ята (П.) скелі

основа

стовп (П.)

суть

корінь (ФР.)
основа
природа (речей)
штука <н. ось у чім штука!>
внутрішня природа
квінтесенція раціональне зерно

тло (П.)

основа

фундамент будови

ядро (П.)

авангард (гурту)
кістяк (п.)
основа (зла)

база

оплот

остов (твору)

основа

остоя

по́чва

субстрат

устої

основа

фундамент

ази наук

елемент

початок


Словник синонімів Караванського.