ОРГАНІЗАЦІЯ — СИНОНІМІЯ

організа́ція розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь;

будо́ва розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь; побудова, структура.
констру́кція будова, взаємне розташування частин машини, апарата, приладу тощо.
побудо́ва розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь; структура.
структу́ра взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин цілого; будова.

організа́ція сукупність людей, держав і т. ін., організована на основі спільності інтересів, мети, програми дій, статуту й т. ін.

корпора́ція торговельне або промислове об'єднання.

організація спілка

організація аматорів

клуб (сов.)

організація дія

організація

асоціяція

орган влади

організація

партія політична

організація

структура товариства

організація

установа

організація (громадська)

утворення

організація (відділу)
утвір (річ)
с|творення

апарат

ліга

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.