ОПАНОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

опано́вувати навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

опано́вувати зрозумівши, розібравшись у чому-небудь, запам'ятовувати, вивчати щось

засво́ювати зрозумівши, розібравшись у чому-небудь, запам'ятовувати, вивчати щось.
оволодіва́ти набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
осво́ювати навчаючись, оволодівати чим-небудь, підвищуючи свою майстерність, фаховий рівень і т. ін.
осяга́ти вивчати, твердо засвоювати що-небудь; повністю оволодівати чим-небудь; опановувати.
поглина́ти читаючи, вивчаючи, спостерігаючи що-небудь, засвоювати, сприймати (жадібно або у великій кількості).

опановувати науки

оволодівати чим

опановувати силою

опановувати (Р.)

опановувати себе

опановувати про чуття

забирати про злість

опановувати

заволодівати про почуття

засвоювати науку

наламуватися (нові манери)
опановувати
оволодівати чим

оволодівати собою

опановувати

осягати науку

опановувати
оволодівати чим

переборювати гнів

опановувати
оволодівати собою

поймати про гнів

опановувати

поривати кого <- чуття>

опановувати
оволодівати ким

проймати всю істоту

опановувати

учити (П.)

опановувати

домінувати

завладати

занимати

засвоювати

оволодівати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.