ОЗНАЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

озна́чувати (діал.) виявляти, встановлювати суть чого-небудь; робити визначення

визна́чувати (рідше) розкривати суть чого-небудь, характеризувати, формулювати, робити визначення (в 2 знач.).
визнача́ти розкривати суть чого-небудь, характеризувати, формулювати, робити визначення (в 2 знач.).
розкрива́ти відкривати, встановлювати що-небудь шляхом досліджень, висновків, спостережень.
формулюва́ти коротко і точно висловлювати, виражати, визначати що-небудь (думку, поняття, завдання тощо).
характеризува́ти описувати, визначати якісь риси, особливості кого-, чого-небудь.

озна́чувати (розм.) залишати на чомусь які-небудь знаки, мітки

виміча́ти (розм.)
зазнача́ти (розм.)
нано́сити на карті, схемі тощо.
палькува́ти (діал.) кілочками межу.
позна́чувати (рідше) залишати на чомусь які-небудь знаки, мітки.

означувати

атестувати

відмічати

детермінувати

дефінувати

знаменувати

значити

котирувати (ціну)

опреділяти

рішати

указувати

формулювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.