ОЗНАЧИТИ — СИНОНІМІЯ

озна́чи́ти

атестувати

відмічати

детермінувати

дефінувати

знаменувати

котирувати (ціну)

опреділяти

рішати

указувати

формулювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.