ОГОЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

оголя́ти знімаючи, відгортаючи якесь накриття, заслону з кого-, чого-небудь, робити його видним, доступним зорові

відкрива́ти піднімати, зсувати і т. ін. те, чим закрите, затулене що-небудь.
відсло́нювати відкривати що-небудь закрите, заслонене.
відслоня́ти відкривати що-небудь закрите, заслонене.
відтуля́ти знімати з поверхні чогось те, чим воно закрите, заслонене; відслоняти.
ого́лювати позбавляючи покриття, заслони і т. ін., робити видним для огляду, відкритим для зору.
розкрива́ти відгортати, зсувати яке-небудь накриття на кому-, чому-небудь, роблячи його видним, доступним зорові.
розту́лювати розсовувати частини, краї чого-небудь, відслоняти щось, відкриваючи те, що було закрите, затулене.
розтуля́ти розсовувати частини, краї чого-небудь, відслоняти щось, відкриваючи те, що було закрите, затулене.
розхиля́ти розкривати, розчиняти (що-небудь закрите, зачинене).

оголя́ти

обнажа́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.