ОВОЛОДІВАТИ — СИНОНІМІЯ

оволодіва́ти (чим) навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

оволодіва́ти (ким) про думки, почуття, настрій, стан - повністю підкоряти чию-небудь свідомість, поглинати всю істоту

дола́ти (кого)
напада́ти (на кого, діал. кого)
обвива́ти (кого, що)
обволіка́ти (кого, що) про почуття, фізичний стан - поступово підкоряти чию-небудь свідомість, поглинати всю істоту.
обгорта́ти (кого, що)
обку́тувати (кого, що)
огорта́ти (кого, що)
оку́тувати (кого, що)
оповива́ти (кого, що)
охо́плювати (кого, що)
ошиба́ти (кого, діал.) про думки, почуття, настрій, стан - раптово з'являючись, поглинати.
перейма́ти (кого, що)
повива́ти (кого)
скоря́ти (кого)

оволодіва́ти (чим) захоплювати, брати силою; здобувати

заволодіва́ти (чим) брати у своє володіння, привласнювати.
посіда́ти (що) брати у своє володіння, привласнювати що-небудь, заволодівати чимсь.
привла́снювати (що) робити що-небудь своєю власністю, присвоювати чуже.
присво́ювати (що) робити що-небудь чуже своєю власністю; привласнювати.

оволодіва́ти зрозумівши, розібравшись у чому-небудь, запам'ятовувати, вивчати щось

засво́ювати зрозумівши, розібравшись у чому-небудь, запам'ятовувати, вивчати щось.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
осво́ювати навчаючись, оволодівати чим-небудь, підвищуючи свою майстерність, фаховий рівень і т. ін.
осяга́ти вивчати, твердо засвоювати що-небудь; повністю оволодівати чим-небудь; опановувати.
поглина́ти читаючи, вивчаючи, спостерігаючи що-небудь, засвоювати, сприймати (жадібно або у великій кількості).

оволодівати силою

оволодівати увагою

оволодівати собою

оволодівати ким

ОХОПЛЮВАТИ <ОБІЙМАТИ, наринати на> кого

оволодівати чим

ЗАСВОЮВАТИ <подужувати, осягати> що

оволодівати

оволодівати (мову)

запановувати всім тілом

оволодівати
поймати <охоплювати> що

накочуватися про сон

налягати (див.)
оволодівати

нападати (П.) про настрій

находити про настрій

обіймати про чуття

обсідати про настрій

оволодівати

обставати про думки

оволодівати

пойма́ти про гнів

оволодівати

Словник синонімів Караванського.