ОБ'ЄДНУВАТИ — СИНОНІМІЯ

об'є́днувати бути, ставати основою, причиною для близьких стосунків між ким-небудь

об'є́днувати створюючи між ким-, чим-небудь міцний зв'язок, єдність, зливати в одне ціле на основі спільності поглядів, інтересів, переконань

об'є́днувати утворювати щось ціле, збираючи разом які-небудь окремі одиниці, елементи

об'є́днувати (кого, що.) маючи в своєму складі кого-, що-небудь, становити щось, дорівнювати якійсь кількості тощо

налі́чувати (кого, що тільки недок.) мати в собі, в своєму складі певне число або певну кількість кого-, чого-небудь.
нарахо́вувати (кого, що тільки, недок.) мати в собі, в своєму складі яку-небудь кількість кого-, чого-небудь.
склада́тися (з кого-чого тільки 3 ос.) утворюватися з яких-небудь елементів, частин і т. ін., мати своїми складовими частинами.

об'єднувати

об'єднувати однодумців

об'єднувати

що єднає
прик. -УЮЧИЙ

єднати людей

інтеґрувати

об'єднувати
зливати водно

асоціювати поняття

братати

гуртувати

з'єднувати

об'єднувати
сплітати в один вузол

зливати (П.) серця

об'єднувати

консолідувати

поєднувати

об'єднувати

сполучувати народи

об'єднувати

цементувати (П.)

зміцнювати (дружбу)
об'єднувати

асоціювати

возз'єднати

групувати

зчленовувати

інкорпорувати

консолідувати

організувати

об'єднувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.