ОБ'ЄДНАННЯ — СИНОНІМІЯ

об'є́днання (кого, чого або яке) група осіб, установ, держав і т. ін., пов'язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо

коалі́ція держав, партій і т. ін. для тимчасових спільних дій перев. політичного, воєнного характеру.
конфедера́ція організацій, суверенних держав, що мають спільні керівні органи.
лі́га окремих осіб, організацій, держав з певною суспільно-політичною метою.
співтовари́ство незалежних, суверенних держав.
федера́ція організацій, держав, кожна з яких має власні законодавчі, виконавчі і судові органи.

об'єднання фірм

об'єднання держав

єднання дія

об'єднання

артіль

асоціяція

блок

вісь (ок.)
об'єднання
БЛЬОК спілка

бльок

громада

об'єднання

злука дія

злука наслідок дії

об'єднання

коаліція

вісь (ок.)
об'єднання
бльок <блок>

колеґія адвокатська

об'єднання

комбінат комунально-побутовий

об'єднання

кущ (СОВ.) гурт підприємств

об'єднання

лі́ґа

об'єднання

організація спілка

об'єднання

секція творча

об'єднання

спілка гурт

сполучення

унія

об'єднання

фракція (шевців) ІСТ.

об'єднання

ґільдія ІСТ.

асоціяція

конгрегація

об'єднання

ліга

трест

об'єднання

фузія

об'єднання
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.