ОБ'ЄДНАНИЙ — СИНОНІМІЯ

об'є́днаний який виконується, здійснюється, проявляється усіма - в суспільстві, групі, колективі

групови́й який здійснюється групою осіб.
зага́льний у якому беруть участь усі присутні.
згра́йний (поет.)
колегіа́льний перев. про ухвалу, обговорення і т. ін.
плена́рний за участю всіх, хто є на конференції, з'їзді тощо.

об'є́днаний який становить собою одне ціле

монолі́тний цілісний, суцільний.
неподі́льний який не підлягає поділу, перебуває у спільному володінні, користуванні і т. ін.
собо́рний об'єднаний; неподільний.
уніта́рний об'єднаний, єдиний, який становить собою одне ціле.

об'єднаний

об'єднаний

ф (соборно і п.)

з'єднаний

унітарний

соборна (Україна)Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.