ОБХОДИТИ — СИНОНІМІЯ

обхо́дити (кого, що, розм.) забезпечувати нормальний стан, порядок тощо

диви́тися (за ким-чим)
догляда́ти (за ким-чим, кого, що)
куко́бити (кого, що, діал.)
нагляда́ти (за ким-чим)
назира́ти (розм.)
ня́ньчити (кого)
обмива́ти (кого, розм.)
обпа́трювати (кого, діал.) тримати у чистоті.
обпира́ти (кого, розм.)
па́зати (кого, що, діал.)
па́зити (кого, що, діал.)
па́нькати (кого, розм.)
па́нькатися (з ким, коло (біля) кого, розм.) дітей.
пазува́ти (кого, що, діал.)
по́рати (кого, що)
по́ратися (коло (біля) кого-чого)
пригляда́ти (за ким-чим, розм.)
придивля́тися (за ким-чим, розм.)
слідкува́ти (за ким-чим)
сте́жити (за ким-чим)
ту́пати (коло (біля) кого-чого, розм.)
ту́пцяти (коло (біля) кого-чого, розм.)
тупцюва́ти (коло (біля) кого-чого, розм.)
ті́шити (кого)
ті́шитися (з ким)
ходи́ти (за ким-чим, коло (біля) кого-чого)

обхо́дити (що) не надавати чому-небудь значення, не звертати уваги на що-небудь, не брати до уваги чогось

зневажа́ти (що, підсил.)
легкова́жити (що, чим) легковажно ставитися до чогось.
переступа́ти (що, через що, підсил.) не враховувати чого-небудь, відмовлятися від чогось.
пого́рджувати (підсил. розм.)
погорджа́ти (підсил. розм.; рідше)

обхо́дити звертати з прямого шляху, напрямку, рухатися стороною, минаючи кого-, що-небудь

вимина́ти (діал.)
об'їзди́ти їдучи.
оббіга́ти біжучи.
обліта́ти летячи.
обтіка́ти (рідше)
омина́ти звертати з прямого шляху, напрямку, рухатися стороною, минаючи кого-, що-небудь.
помина́ти (розм.)

обходи́ти ходячи де-небудь, побувати скрізь, у багатьох місцях

обхо́дити (кого) мати відношення до кого-, чого-небудь, бути пов'язаним з кимсь, чимсь

приклада́тися (до кого-чого.)
стосува́тися (кого, чого, до кого-чого)
торка́тися (кого, чого)
чіпа́ти (кого)

обхо́дити намагатися не зустрічатися, не спілкуватися при зустрічі з кимсь

бокува́ти (від кого, діал.) ухилятися від кого-, чого-небудь, сторонитися, уникати когось.
відверта́тися (від кого) припиняти, поривати з ким-небудь стосунки, взаємини.
мина́ти обминати своєю увагою, не згадувати в розмові.
оббіга́ти (розм.) обминати, обходити що-небудь неприємне, уникати кого-, чого-небудь.
обмина́ти утримуватися, ухилятися від стосунків, розмов, зустрічей і т. ін. з ким-небудь.
омина́ти те саме, що обмина́ти1.
сторони́тися уникати кого-небудь, виявляти небажання спілкуватися з кимсь.
уника́ти намагатися не спілкуватися з ким-небудь, цуратися когось, не бажати чогось.

обхо́дити

обхо́дити

обхо́дити

обходити навколо

обходити хворих

обходити про чарку

переходити <передаватися> з рук до рук

обходити стороною

обходити факти

обходити в дільбі

лишати без належного

обходити

(прв. з ч. не) стосуватися до <н. це нас не обходить>

заходити збоку

обходити

обділяти

обминати

обходити
<док. ОБМИНУТИ>

справляти свято

відноситися

поступати

обходити

прослідувати

шествува́ти

обходити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.