ОБСТАВИНИ — СИНОНІМІЯ

обста́вини сукупність умов, у яких хто-, що-небудь перебуває

обставина

обставини (мн.)
становище (побутові)
стан <хід> справ
умови|ни
перебіг подій

антураж

обставини
обстановка (обстанова. сов.)
<навколишнє> середовище

клімат (П.) у громаді

обставини

обстанова

обставини (фр.)

постанова

обставини (життя)

ситуація

становище тяжке

обставини

умова

засади (миру)
обставини (життя)
умови (мн.)

коньюнктура

обставини

момент

обставини

обстановка (життя)

ситуація

обста́вина (рідше) меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставлено й прикрашено приміщення, житло

обставина

обставина епізод

деталь події

явище

дивовижа (феноменальне ІД.)
подія (історичне)
жм. щось такого
Словник синонімів Караванського.