ОБСЛІДУВАТИ — СИНОНІМІЯ

обслі́дувати ретельно ознайомлюватися з ким-, чим-небудь з метою перевірки, виявлення чогось, з'ясування стану, особливостей

обслідувати

обстежувати

обслідувати (р.)
вести обстеження <р. обслідування>

рекогноскувати

обслідувати

слідити

обслідувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.