ОБСКАКАТИ — СИНОНІМІЯ

обскака́ти (кого, перен., розм.) словами, вчинками або діями створити враження, думку про когось, щось, які не відповідають тому, що є насправді

заморо́чити (розм.) обдурити, обманути.
зми́лити (розм. рідше кого, що.) ввести в оману кого-небудь; обманити.
купи́ти (розм. на чому і без дод., перен., фам.) обдурити.
надури́ти (розм.)
обвести́ (кого, перен., розм.) увести в оману, обдурити, ошукати кого-небудь.
обдури́ти ввести кого-небудь в оману діями або словами, звичайно для власної вигоди, користі; дурити.
обкрути́ти (перев. док., перен., кого, розм.) увести в оману; обдурити.
обмани́ти (розм. кого, що.) словами, вчинками або діями ввести в оману кого-небудь; обдурити.
обману́ти (кого, що.) словами, вчинками або діями ввести в оману кого-небудь; обдурити.
обморо́чити (розм.) заплутати, задурити кого-небудь, запевняючи в чомусь з метою обману.
обмота́ти (розм.) хитрощами ввести в оману; обдурити.
обплести́ (кого, перен., розм.) обплутувати, обкручувати (хитрощами, вивертами, брехнею); обдурювати.
обплу́тати (кого, перен., розм.) хитрощами ввести в оману.
обтума́нити (діал.) обдурити.
обійти́ (тільки док., кого, що, перен., розм.) те саме, що обду́рити 1, 2.
одури́ти те саме, що обду́рювати.
окрути́ти (розм.) те саме, що обкру́чувати.
омани́ти (рідше) те саме, що обма́нювати.
оплести́ (розм.) те саме, що обпліта́ти.
оплу́тати (розм.) те саме, що обплу́тати.
оступа́чити (розм. рідше) те саме, що ошука́ти.
отума́нити (діал. перен.) притупити, затемнити свідомість кому-небудь; обдурити.
ошука́ти (розм.) ввести кого-небудь в оману діями або словами; обманювати, обдурювати.
провести́ (тільки провести́, кого, розм.) хитруючи, обдурити кого-небудь.
піддури́ти (розм.) те саме, що обманути.
підмани́ти (розм.) те саме, що обма́нювати.
підману́ти (розм.) те саме, що обма́нювати.

обскака́ти (розм.) розташуватися навколо кого-, чого-небудь, щоб захопити когось, щось, напасти на кого-, що-небудь

обскака́ти

обскака́ти