ОБРОБЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

обробля́ти піддавати щось ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось

вивча́ти науково досліджувати.
дослі́джувати піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось.
опрацьо́вувати докладно вивчаючи що-небудь, описувати його особливості, встановлювати закономірності розвитку і т. ін.; досліджувати.
прослі́джувати (рідше) вивчаючи, досліджуючи тощо, встановлювати хід розвитку, зміни і т. ін. чого-небудь.
просте́жувати досліджувати, вивчати що-небудь, стежачи за його розвитком, рухом, виявляючи характерні риси.
розгляда́ти вивчати, оцінювати кого-небудь, досліджувати, аналізувати щось.
розробля́ти працюючи над чим-небудь, розвивати, вдосконалювати його.

обробля́ти готувати землю для посіву, садіння чого-небудь, виконувати цикл сільськогосподарських робіт на полі, городі і т. ін.

обробля́ти (розм.) переконувати кого-небудь, схиляючи до чогось

агітува́ти (розм.) переконувати в чому-небудь, спонукати до чогось.
вгово́рювати (розм.) переконувати, схиляючи до чого-небудь; умовляти.
вговоря́ти (розм. рідше) переконувати, схиляючи до чого-небудь; умовляти.
вмовля́ти переконувати кого-небудь, схиляючи до чогось.
намовля́ти (до чого, на що, з інфін. і без додатка) переконувати кого-небудь у чомусь, умовляти кого-небудь робити щось.
переко́нувати умовляти зробити що-небудь; схиляти до якогось рішення.
схиля́ти (до чого) переконувати, умовляти, примушувати робити що-небудь, погоджуватися на щось.
угово́рювати (розм.) переконувати, схиляючи до чого-небудь; умовляти.
уговоря́ти (розм. рідше) переконувати, схиляючи до чого-небудь; умовляти.
умовля́ти переконувати кого-небудь, схиляючи до чогось.

обробляти рану

обробляти тему

обробляти остаточно

обробляти кого

схиляти до

обробляти дільце

обробляти

для обробки
здатний обробити
що обробляє
зайнятий обробкою
прик. -ЯЮЧИЙ

опрацьовувати дані

обробляти

орати землю

переробляти сировину

обробляти
піддавати переробці <обробці>

піддавати (ІД.) тортурам

аналізувати (аналізі)
критикувати (критиці)
обробляти (обробці)
брати на тортури
газації газувати і т. д. за моделем

порати землю

обробляти
ходити коло

ділати

організувати

обробляти

поступати

обробляти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.