ОБОВ'ЯЗКОВИЙ — СИНОНІМІЯ

обов'язко́вий такий, що вимагає беззастережного дотримання, виконання

обов'язко́вий завжди характерний для кого-, чого-небудь; притаманний комусь, чомусь; неодмінний

ві́чний (рідше) незалежний від часу; незмінний.
незмі́нний який є постійним атрибутом кого-, чого-небудь, завжди наявний, звичний для когось; обов'язковий, неодмінний.
немину́чий без якого не обійтися; обов'язковий, неодмінний, необхідний.
неодмі́нний постійний, незмінний.

обов'язко́вий який триває весь час, не припиняючись і не перериваючись

безконе́чний повсякчасний, постійний, безперервний.
безкіне́чний повсякчасний, постійний, безперервний.
ві́чний безконечний у часі.
зви́чний який завжди супроводжує когось, щось.
нескінче́нний який дуже довго триває.
неухи́льний який відбувається без затримок, відхилень тощо.
пермане́нтний (перев. книжн.)
пості́йний який триває ввесь час, не припиняючись і не перериваючись; безперервний, безупинний.
споконві́чний постійний, вічний.
хроні́чний (перев. книжн.)

обов'язковий захід

до|конечний

обов'язковий про службу

доконечний

невідкличний

постійний атрибут

обов'язковий

директивний

імперативний

інструкційний

окладний

обов'язковий
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.