ОБАЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

оба́чний (рідше) який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність

вві́чливий який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність; чемний.
ви́хований який внаслідок виховання набув навиків пристойного поводження; чемний, ввічливий.
деліка́тний ввічливий, люб'язний, завжди готовий виявити увагу, зробити послугу.
звича́йний (розм.) вихований, ввічливий.
коре́ктний який тактовно та ввічливо поводиться з людьми; ввічливий.
люб'я́зний уважний, привітний до кого-небудь.
обхі́дливий (рідше) ввічливий, привітний у поводженні з людьми.
пошти́вий (розм.) який виявляє повагу до кого-небудь; чемний, ввічливий.
приві́тливий те саме, що приві́тний.
приві́тний який виявляє щирість, доброзичливість до когось.
ува́жний люб'язний, привітний.
уві́чливий який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність.
учти́вий (розм. рідко) чемний, ввічливий.
че́мний шанобливо ввічливий, привітно люб'язний та уважний до людей.
шанобли́вий сповнений глибокої поваги, пошани до кого-, чого-небудь.

оба́чний який діє обдумано, передбачливо, щоб не наразитись на можливу небезпеку, неприємність і т. ін.; який виражає обережність

ба́чний (діал.) обачний, обережний.
береже́ний який усього остерігається; обережний, обачний.
бережки́й який повсякчас бережеться, всього остерігається; обачний, обережний.
оба́чливий те саме, що оба́чний 1.
обере́жний який поводиться стримано, обдумано, передбачливо, не наражаючись на можливу небезпеку, неприємності; обачний.
огля́дний (рідше) те саме, що оба́чний 1.

обачний

бережкий

обачно

обачний (помалу і пох. від)

обережний

нервучкий (у діях — ще)
обачний

передбачливий

поміркований

розважливий

обачний
поміркований (що знає міру)

розважний

обачний
поміркований (що знає міру)

розсудливий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.