НОВА — СИНОНІМІЯ

свіжий (думка)

нова

нови́й не цей, не даний; не такий, як цей, що був раніше

дру́гий (розм.)
нові́тній (рідше)
і́нший (займ. озн.)

нови́й який іде слідом за ким-, чим-небудь - у просторі або часі

дру́гий ще один, який іде безпосередньо вслід за ким-, чим-небудь - звичайно при певній послідовності предметів, явищ і т. ін.
пода́льший який настає, з'являється або розташований трохи далі, згодом після кого-, чого-небудь.

нови́й який недавно виник, з'явився, щойно зроблений і т. ін.

новоз'я́влений (ірон.) який недавно виник; про людину - який недавно став до роботи.
новонаро́джений який недавно виник.
новоспе́чений (жарт., ірон.)
новоя́влений (ірон.) який недавно виник; про людину - який недавно став до роботи.
скороспе́чений (жарт., ірон.) який недавно став ким-небудь.

нови́й який щойно з'явився й ще не втратив своєї новизни

нови́й який існує, відбувається, живе і т. ін. тепер, нині; який стосується найновішого часу, найновішої епохи

новий

досі не бачений <не чуваний>

новий про річ

новий одяг

новий прилад

новий звичай

новий про почуття

новий зміст

новий урожай

новий

недавній друг

новітній (Р.)

перший цілунок

новий (сніг)
ранній (сон)
досі незнаний <незвіданий>

Словник синонімів Караванського.