НИЗ — СИНОНІМІЯ

низ (рідко) внутрішній, зворотний бік чого-небудь - перев. тканини

ви́воріт внутрішній, зворотний бік чого-небудь.
спі́дка (розм.) те саме, що ви́воріт.
спід зворотний, нелицьовий, повернений донизу бік чого-небудь.

низ нижня частина предмета

підспі́д (розм.) нижня частина предмета, ближча до землі або якоїсь іншої основи.

низ низька місцевість

низ

низи (мн.)
<широкі> маси

низ МУЗ.

низькі ноти <звуки>

діл (У ФР.)

долина

низ
рівнина (пор.)

січ (січ) ІСТ.

запоріжжя (Запорізька Січ)
низ
Низове братство
кн. козацька <запорізька> вольниця

спід

дно (посуду)
низ

течія річки

бистрина (швидка)
верхів'я (верхня)
низ
плив (д.)
пониззя (нижня)

черево

низ
порожнина (печі)
спід (танка)
чрево (ур.)

комель (рогів)

низ

низи́ основна трудова частина населення країни - на противагу соціальним верхам

де́мос (книжн.)
трудя́щі у літературі соціалістичного напряму, в мові радянської доби.


Джерело:
Цифрові лексикографічні системи української мови