НЕЩАСНИЙ — СИНОНІМІЯ

неща́сний який не має в житті щастя, радості, який перебуває в горі, біді й викликає співчуття, жаль

бездо́льний (фольк.)
безща́сний (рідше)
горопа́шний (розм.) який живе в горі, біді.
злоща́сний який заслуговує на співчуття.
нещасли́вий у якого життєві обставини склалися невдало, несприятливо.
серде́чний (рідше)

неща́сний про людину, землю, країну тощо - який зазнав багато горя, кривди, поневірянь

многостра́дний (підсил. уроч. рідше)
многостражда́льний (підсил. уроч.)
нещасли́вий (підсил.)
обездо́лений (рідше) позбавлений найнеобхіднішого в житті.

неща́сний який спричинився або спричиняється до неприємностей, непорозуміння, призводить до невдачі і т. ін.

неща́сний (у знач. ім.) той, хто зазнав багато лиха, кривди, поневірянь і т. ін.

біда́к (розм. рідше)
бідня́га (розм.)
бідола́ха (розм.)
горопа́ха (розм.) людина, що постійно живе в горі, біді.
лебеда́ха (діал.) людина, що викликає до себе співчуття, жаль.
небора́к (розм.)
небора́ка (розм.)
неща́сник (розм.)
сара́ка (діал.)
серде́га (розм.)
серде́шний (розм.)
сіро́ма (розм.)
сірома́ха (розм.)

неща́сний (розм.) про людину - ні на що не здатний; про якусь річ - який не відповідає певним вимогам

задри́паний (фам.) перев. про людину.
хи́рний (зневажл.) при звертанні та зі сл. той, цей і т. ін. - ужив. для вираження несхвального або зневажливого ставлення до кого-, чого-небудь.

нещасний

нещасний вигляд

безталанний

знедолений

злополучний

скудний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.