НЕЦІКАВИЙ — СИНОНІМІЯ

неціка́вий кому - який не викликає до себе інтересу, не вартий уваги

байду́жий який не викликає до себе інтересу, не цікавий, не важливий для кого-небудь.
неми́лий (підсил.) байдужий кому-небудь, який не радує, не втішає когось.
неінтере́сний який не викликаєцікавості, інтересу, не привертає до себе уваги; неціка́вий.

неціка́вий (розм.) який нічим не виділяється серед інших, не приваблює своїм виглядом

безба́рвний (підсил.)
ми́ршавий (підсил. зневажл.) про людину.
неви́дний (розм.)
непрезента́бельний (книжн.) який не приваблює зовнішнім виглядом або чимось іншим.

неціка́вий який не викликає до себе зацікавлення, не приваблює, не привертає уваги

малоціка́вий недостатньо цікавий.
нудни́й (підсил.)
нудо́тний (підсил. розм.)
прі́сний (розм.) позбавлений інтересу, жвавості, гостроти.
пісни́й (розм.) про людину - нецікавий, нудний у спілкуванні.
скучни́й (підсил. рідше)

безкрилий про творчість

нецікавий

марудний виклад

нецікавий

одноманітний побут

порожній (П.) хто


Словник синонімів Караванського.