НЕПРИСТОЙНИЙ — СИНОНІМІЯ

непристо́йний який не відповідає певній обстановці, виходить за норми прийнятої моралі, не підходить до даного випадку

ненале́жний не такий, який повинен бути; який не личить кому-небудь.
неподо́бний який не відповідає певній обстановці, виходить за норми прийнятої моралі, не підходить до певного випадку.

непристо́йний (у знач. ім. непристо́йне, ного, с.) про поведінку, позу, жест, слова, вислови тощо - який усупереч вимогам пристойності, моралі неприховано виражає або грубо підкреслює те, що пов'язане зі сферою інтимних, статевих відносин, деяких фізіологічних функцій організму

база́рний (розм.) про лайливі вислови - непристойний і вульгарний.
безли́чний (діал.) безсоромний, безстидний.
безсоро́мний який не почуває сорому, не соромиться; безстидний.
безсти́дний (розм. рідше) те саме, що безсоро́мний.
бридки́й (підсил.)
гидки́й (підсил. розм.)
крути́й (розм.)
масни́й (розм.)
непутя́щий (розм.) те саме, що непристо́йний.
паплю́жний (підсил. розм.) яким паплюжать; непристойний, безсоромний.
паску́дний (підсил. розм.) про слова, мову, їх зміст.
пога́ний вартий осуду (про манери, поведінку, вчинки і т. ін.).
порнографі́чний про малюнок, літературу, фільм.
припе́рчений (розм.) про жарт, дотеп, анекдот і т. ін. - виразний, дотепний, але грубий і непристойний.
розпу́сний (підсил.) сповнений розпусти; непристойний.
скоро́мний (розм.)
сла́сни́й (розм.)
соло́ний (розм.)
цині́чний брутальний, непристойний.

непристо́йний про поведінку, позу, жест, слова, вислови тощо - який виходить за межі узвичаєних моральних норм відносин

неподо́бний який діє всупереч нормам прийнятої моралі.
соромі́тний те саме, що соромі́цький.
соромі́цький який виходить за межі загальноприйнятих норм у чому-небудь; непристойний.
стидки́й (розм.) який виходить за межі загальноприйнятих норм у чому-небудь; непристойний.
стидни́й (розм.) те саме, що стидки́й.
страмни́й (розм.) який виходить за межі загальноприйнятих моральних норм; непристойний, сороміцький.

непристойний

брудний жарт

непристойний

вульґарний жарт

двозначний жарт

непристойний (сил.)

добірний про лайку

непристойний

еротичний про поезію

непристойний

загонистий про лайку

непристойний

масний жарт

незвичайний З.

непристойний

останній про слова

непристойний

паскудний вираз

непристойний
нікчемний (про річ)

соромітний жарт

непристойний

сороміцький жарт

непристойний

стидкий

вульгарний

гривуазний

похабний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.