НЕПОМІТНИЙ — СИНОНІМІЯ

непомі́тний який нічим не виділяється серед інших, не приваблює своїм виглядом

безба́рвний (підсил.)
ми́ршавий (підсил. зневажл.) про людину.
неви́дний (розм.)
непрезента́бельний (книжн.) який не приваблює зовнішнім виглядом або чимось іншим.
неціка́вий (розм.)

непомі́тний якого важко або неможливо помітити, погано видимий

неви́дний неприступний для зору, прихований від очей.
невло́вний про ознаку чого-небудь, про те, що змінюється, зароджується й зникає, - слабко виражений.
невідчу́тний якого важко або неможливо відчути.
прихо́ваний непомітний зовні, зверху, збоку і т. ін.

непомітний для ока

непомітний хто

непомітний

непомітний крадьки

непомітний (ФР.)

годі помітити <н. їм непомітно, що>

легкий про міру вияву

непомітний

малопомітний

непомітний
рядовий (сов.)
сірий (жм.)

невиразний

непоказний


Словник синонімів Караванського.