НЕПОДІЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

неподі́льний який становить собою внутрішню єдність, сприймається як щось нерозривно зв'язане

неподі́льний який не має ніяких обмежень, не поставлений у жодні рамки

абсолю́тний необмежений.
безме́жний нічим не обмежений, не поставлений ні в які рамки.
безрозді́льний який не поділяється, не поділений ні з ким; повний, цілковитий.
необме́жений який не має обмежень, не поставлений ні в які рамки.
по́вний нічим не обмежений.
цілкови́тий необмежений, нічим не зв'язаний.

неподі́льний про почуття, переживання тощо - який повністю охоплює кого-небудь

абсолю́тний цілковитий, повний.
по́вний цілком пройнятий, охоплений чим-небудь; сповнений чимсь.
цілкови́тий який виявляється цілком, не частково; повний, абсолютний.

неподі́льний який становить собою одне ціле

монолі́тний цілісний, суцільний.
об'є́днаний з'єднаний в одне ціле; зроблений єдиним, цілим - Дієпр. пас. мин. ч. до об'єдна́ти.
собо́рний об'єднаний; неподільний.
уніта́рний об'єднаний, єдиний, який становить собою одне ціле.

єдиний фронт

унітарний

інтегральнийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.