НЕЙМОВІРНИЙ — СИНОНІМІЯ

неймові́рний дуже великий за силою вияву, інтенсивністю чого-небудь, завдяки чому виділяється на загальному тлі

надзвича́йний дуже сильний, великий за силою, ступенем свого вияву.
незвича́йний дуже великий, сильний щодо ступеня вияву, прояву; надзвичайний.
неземни́й який силою свого вияву настільки відхиляється від звичайного ступеня, що викликає враження про неможливість такого в природі.
незрівня́нний який важко порівняти при цьому з чим-небудь.
непомі́рний який перевищує звичайну міру, норму.
непоси́льний який викликає враження про перевищення звичайних людських якостей, властивостей, можливостей.
фантасти́чний який викликає подив силою свого вияву, у який важко повірити.

неймові́рний який важко собі уявити, у який важко повірити

анекдоти́чний неймовірний, незвичайний до смішного.
неми́слимий якого важко собі уявити, у який важко повірити; неймовірний, неможливий.
неможли́вий якого важко уявити; немислимий.
неправдоподі́бний який викликає сумнів або подив, бо виходить за межі звичайного, розумного, логічного; який не відповідає істині, дійсності.
парадокса́льний (книжн.) неймовірний, незвичайний, навіть безглуздий, але звичайно тільки на перший погляд.

неймовірний

неймовірний факт

неймовірний одяг

неймовірний біль

неймовірний

неймовірний (і п. ф. від)
г. не до подумання
фр. не віриться

вражати

могутній (образ)
неймовірний
прик. -АЮЧИЙ
здатний вразити
що вражає

дивний про подію

неймовірний

дикий гніт

неймовірний

небувалий

невірогідний

неймовірний
ненадійний (про джерело)
о. вилами по воді писаний

парадоксальний

приголомшувати

неймовірний
який шокує
прик. -УЮЧИЙ
здатний приголомшити

скажений про міру вияву

бурхливий (про море)
лютий (про зиму)
неймовірний (про брехню)
нестерпний (холод)
рвучкий (вітер)
день дуже напружений
біг дуже швидкий

страхітливий про міру вияву

химерний

хтозна-який про ціну

дикий (п.)
неймовірний
страшенно високий

шалений (П.)

шокувати

неймовірний
<украй> безпардонний <непристойний>
що шокує
прик. -УЮЧИЙ
о. як грім з ясного неба
майже шоковий
здатний приголомшити
Словник синонімів Караванського.