НЕЗНАЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

незначни́й невеликий розміром, незначний величиною;

мале́нький невеликий розміром, незначний величиною; малий; протилежне великий.
мали́й невеликий розміром, незначний величиною; маленький; протилежне великий.
мізе́рний незначний за розміром; дуже малий.
невели́кий незначний розміром, величиною; малий.

незначни́й малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь)

невели́кий незначний кількістю.
нечисле́нний малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь).

незначни́й який не має великого значення, не заслуговує на особливу увагу

дріб'язко́вий який не має істотного значення, не заслуговує на увагу; другорядний, незначний.
неважли́вий який не має великого, особливого значення; неосновний, незначний.
незначу́щий який не має істотного значення; неважливий, неістотний; незначний (у 2 знач.).
несуттє́вий який не становить суті чого-небудь, не має великого, важливого значення; неістотний.
неісто́тний який не має великого значення, не заслуговує на особливу увагу; незначущий, неважливий, другорядний.

незначни́й який не має великого значення, впливу

дріб'язко́вий який не має істотного значення, не заслуговує на увагу; другорядний, незначний.
дрібни́й позбавлений внутрішньої значущості, важливості.
малова́жний який не має великого значення, впливу неістотний.
малозна́чний який не має великого значення, впливу.
малозначу́щий (рідше) який не має великого значення, впливу.
малоісто́тний недосить істотний; маловажний, незначний.

незначний про шкоду

незначний кількістю

неважливий (значенням)

незначний твір

дріб'язковий про подію

жалюгідний колосок

незначний (заробіток — ще)
дуже малий

злиденний заробіток

незначний

легкий про міру вияву

малий

марний про діло

незначний

неважливий

невисокий пост

негативний (про думку за кого)
незначний

немічний про міру вияву

незначний
ледь помітний

низький про міру вияву

незначний
помірний (про ціну — ще)
неінтенсивний <н. тиск>

скромний про видатки

незначний

слабкий про сили

незначний

сякий-такий обід

незначний (зиск)
поганенький (базар)
сучий ((син) ЕВ.)
більш-менш пристойний
одяг не дуже пишний


Джерело:
Словник синонімів Караванського.