НЕЗГІРШИЙ — СИНОНІМІЯ

незгі́рший (розм.) досить добрий, хороший, гарний

незли́й (розм.) не про людину або тварину.
нівро́ку (у знач. присудка, розм.)
нічо́го (у знач. присудка, розм.)
поря́дний (розм.)
підходя́щий (розм.) який задовольняє певні вимоги, відповідає яким-небудь умовам.

незгірший

не гірший

незгірший за кого

незгірший хто

незгі́рше (розм.) досить добре

неаби́як (розм.)
незгі́рш (розм.)
нівро́ку (розм.)
нічо́го (розм.)
підходя́ще (розм.) у відповідності до певних вимог, умов.

незгі́рше (розм.)