НЕДОСТАЧА — СИНОНІМІЯ

недоста́ча (рідше) матеріальна незабезпеченість, брак засобів до існування

бі́дність матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування; убогість.
біда́цтво (рідко) стан убогого; убогість, бідність.
біднота́ (підсил. розм.) те саме, що бі́дність 1.
бідо́та (підсил. розм.)
вбо́гість (підсил.) матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування; бідність.
вбо́зтво (підсил.) матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування; бідність.
жебра́цтво (підсил. рідше) відсутність необхідних для існування засобів; злиденність, убогість.
зли́дні (підсил.) матеріальні нестатки, бідність.
злида́рство (підсил. рідко.) те саме, що зли́дні.
злиде́нність (підсил.)
мізе́рія (підсил. рідше) убогість, бідність.
недоста́ток те саме, що неста́тки 1.
неста́ток брак засобів до існування; бідність, нужда.
ну́жда́ (підсил.) тяжке матеріальне становище; нестатки, злидні.
скру́та тяжке матеріальне становище; нестатки, нужда.
убо́гість (підсил.) матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування; бідність.
убо́зтво (підсил.) матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування; бідність.
харпа́цтво (підсил. рідше) бідність, злидні.

недоста́ча (чого, у чому) відсутність достатньої кількості, необхідної для чогось

недо́хва́т (розм. рідко) те саме, що недоста́ча.
недоста́тність (чого, яка,) відсутність достатньої кількості.
нехва́тка (розм.) відсутність достатньої кількості або повна відсутність кого-, чого-небудь; нестача.

недоста́ча (розм. рідше) негативна риса, особливість кого-, чого-небудь

боля́чка (розм. рідше) вада.
ва́да негативна риса, особливість кого-, чого-небудь; недолік.
дефе́кт (книжн.) вада, недолік.
мі́нус (книжн.) вада, недолік.
недо́лік негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
поро́к (розм.) негативна риса, вада кого-, чого-небудь, що заслуговує на загальний осуд.
прови́на (рідше) негативна риса, недолік, вада; порок.
прога́лина (рідше) недолік, недоробок, хиба.
хи́ба негативна риса, ознака і т. ін. кого-, чого-небудь.
ґандж (розм.) те саме, що ва́да 1.

недостача злидні

недостача чого

недостача у касі

дефіс продукції

нестаток

недостача

Словник синонімів Караванського.