НЕДОЛУГИЙ — СИНОНІМІЯ

недолу́гий (підсил.) слабкий з погляду художності і змістовності

безпора́дний недосконалий, недовершений (про художній твір).

недолу́гий (підсил.) який не досяг досконалості, має свої вади

не́мічний (підсил.) незначний, слабкий силою свого вияву.
неви́кінчений не позбавлений недоліків; недосконалий, посередній.
недове́ршений (перен.) недосконалий, невикінчений.
недозрі́лий (перен.) не остаточно сформований, недосконалий, невикінчений і т. ін.
недоскона́лий який має вади, не є довершеним, не досяг досконалості.
незрі́лий (перен.) позбавлений достатньої майстерності, викінченості; недосконалий.
сири́й (підсил.) про художній твір, його мову, певний задум і т. ін. - не до кінця відшліфований.
слаби́й (рідше) незначний силою, ступенем вияву.
слабки́й незначний силою, ступенем вияву.
учні́вський який не відзначається самостійністю, зрілістю.

недолу́гий який має невелику фізичну силу

безду́жний (діал.)
безси́льний (рідше)
ву́тлий (розм.)
до́хлий (підсил. фам.)
крихки́й який має неміцну будову тіла, погане здоров'я.
напівживи́й (підсил.)
напівме́ртвий (підсил.)
незду́жний (діал.)
плохи́й (розм.)
плюга́вий (зневажл.) слабкий фізично і непоказний, непривабливий зовні.
підупа́лий який втратив минулу силу, міць.
розсла́блений який ослаб на певний час.
у́тлий (розм.)
хистки́й (розм.)
хлипки́й (розм.)

недолугий

недолугий твір

недолугий про працю

миршавий хто

недотепний вираз

безсильний

щуплий

імпотентний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.