НЕДБАЛИЙ — СИНОНІМІЯ

недба́лий

недба́лий про людину - який не дотримується чистоти, порядку в одязі, приміщенні тощо; про одяг, приміщення і т. ін. - який не підтримується в чистоті, в порядку

неакура́тний про людину та її зовнішній вигляд, одяг.

недба́лий який ставиться до своїх обов'язків без належної уваги, ретельності

недобросо́вісний без чесності, сумлінності до своїх обов'язків.
нехазяйнови́тий (розм.) який недбало ставиться до господарювання.

недба́лий який свідчить про відсутність належної уваги, старанності

негоспода́рний (рідше) властивий невмілому, поганому господареві.
недобросо́вісний який свідчить про відсутність чесності, сумлінності.
нехлю́йський (підсил. розм.)

недбалий

недбалий одяг

недбалий про ставлення

недбалий

недбало (пр.)
виконувати без належної уваги
як удасться
на галай-балай
і п. ф. (казати) крізь зуби

безтурботний про ставлення

недбалий

невимушений про позу

недбалий

Словник синонімів Караванського.