НЕГАЙНО — СИНОНІМІЯ

нега́йно у той же час, дуже швидко після чогось

відра́зу зараз же, негайно, в ту же мить, дуже швидко після чогось.
за́раз в той самий момент; негайно.
зра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.
момента́льно присл. до момента́льний; умить, дуже швидко.
нара́з зараз же, відразу, зразу.
при́тьма́ (розм.) те саме, що при́тьмо́м.
при́тьмо́м (розм.) відразу, в ту саму мить.
прожо́га (рідше) те саме, що прожо́гом.
прожо́гом зараз же, відразу.
пря́мо відразу, негайно.
ізра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.

відразу

негайно
пр. зараз же
не довго думавши
першої ж миті
з першого погляду
не гаючись
без роздумів <вагань>

зараз

негайно
зараз таки

мерщій

негайний

негайний (і пох. від)
негайно (пр.)
в цю хвилину
жм. зараз <же>

притьма

притьмом

прожогом

негайно

враз

екстрене

спішно

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.