НЕБАГАТОСЛІВНИЙ — СИНОНІМІЯ

небагатослі́вний який не любить багато говорити, схильний мовчати

безвідмо́вний (розм.) який, не відповідаючи, мовчки слухає.
безодмо́вний (розм.) який, не відповідаючи, мовчки слухає.
мовчу́щий (розм.)

небагатослі́вний викладений, висловлений коротко, без деталей

конспекти́вний короткий, з викладом основного змісту.
лапіда́рний (книжн.) короткий, але дуже чіткий.
односкладо́вий звичайно про відповідь - одним словом.
скупи́й небагатослівний, лаконічний.
сти́слий коротко викладений, висловлений; небагатослівний.
те́зисний викладений тезами, окремими положеннями.
телегра́фний про стиль, манеру письма - максимально стислий.

короткий про розмову

небагатослівний

мовчазний

стислий

небагатослівний

Словник синонімів Караванського.