НАШТОВХУВАТИ — СИНОНІМІЯ

нашто́вхувати (на що) приводити когось до певної думки, ідеї, мрії тощо, спонукати до якогось учинку

наво́дити наштовхувати на якусь думку, тему розмови, здогад і т. ін.
натика́ти (розм. рідше)
прока́зувати (що і без додатка) із сл. бажання, совість і т. ін.
підка́зувати (що і без додатка)

наводити на думку

наштовхувати

намовляти до чого

напроваджувати на думку

двигати

наштовхувати

товкати

наштовхувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.