НАЧАЛА — СИНОНІМІЯ

засада

засади (мн.)
начала (сов.)

нача́ло (книжн.) те, що дає початок чомусь, звідки постає, на чому ґрунтується щось

джерело́ (чого, перен.) те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало.
за́родок (рідше перен., чого.) початковий стан чого-небудь, що здатне до розвитку; початок, зачаток.
осере́док (рідше) основа, з якої розвивається, виростає, поширюється що-небудь.
осно́ва джерело, база виникнення, розвитку чого-небудь.
поча́тки (Основа, першоелемент чого-небудь)
поча́ток основа, першоелемент чого-небудь.

нача́ло (мн ( начала)) те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь

заса́да основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь.
осно́ва найважливіші, вихідні положення чого-небудь (науки, теорії і т. ін.).
поло́ження твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.