НАТУРА — СИНОНІМІЯ

нату́ра сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці

вда́ча сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці; характер.
душа́ сукупність рис, якостей, властивих певній особі.
кров (розм.) про вдачу, характер, темперамент людини.
но́ров (розм.) сукупність душевних якостей людини, які проявляються в її діях, поведінці; вдача, характер.
приро́да вдача, характер кого-небудь.
хара́ктер сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, що виявляються в поведінці й діяльності; вдача.

нату́ра те, що насправді існує або існувало

ді́йсність те, що насправді існує або існувало; реальність.
життя́ те, що реально існує; дійсність.
реа́льність об'єктивно існуюча дійсність; явища, події, факти, предмети дійсності.
су́ще (книжн.)
я́ва реальна дійсність; не сон, не мрія, не марення.
яв те саме, що ява́.

нату́ра людина, що позує перед художником, скульптором

моде́ль у спеціальному вживанні та з синтаксичними обмеженнями вживання.

натура (Р.)

натура

натурою (пр.)
не грішми

єство (П.) людське

душа (приб.)
натура
утроба (вул.)

вдача

натура
серце <н. гаряче серце>
У фр

норов

нутро (П.) людське

характер

натуральний податок


Словник синонімів Караванського.