НАСКОК — СИНОНІМІЯ

на́скок дії, спрямовані проти кого-, чого-небудь з метою заподіяння шкоди, загарбання території тощо

агре́сія напад однієї держави на іншу.

на́скок (розм.) докори, звинувачення, перев. без достатніх підстав

за́кид вказівка на недогляд, ваду, зроблена перев. у недоброзичливому тоні.
при́чі́пка (розм.) необґрунтований, несправедливий або дріб'язковий докір, зауваження.

на́скок раптовий напад з метою пограбування тощо; несподівана поява де-небудь для обшуку, арешту і т. ін.

налі́т напад з метою пограбування, обшуку і т. ін.

наскок

<раптовий> напад

наскок

нападки (зап.)
наскоки (мн.)

атака військ

наскок
перший удар

наліт злодіїв

налет (д.)
наскок

напад наглий

наскок (поліції)

наскоком

пр. з наскоку

наскоком (П.)

час до часу
без підготівлі

наскоком

наворот

Словник синонімів Караванського.