НАРІЖНИЙ КАМІНЬ — СИНОНІМІЯ

основа моралі

наріжний камінь
с. основа основ

підвалина

наріжний камінь

Словник синонімів Караванського.