НАРОЩУВАТИ — СИНОНІМІЯ

наро́щувати робити більшим за кількістю, розміром і т. ін.

збі́льшувати робити більшим за кількістю, розміром, тривалістю і т. ін.
наганя́ти (розм.) перев. про ціну, оплату.
побі́льшувати (рідше) робити більшим за кількістю, величиною, об'ємом і т. ін.
прибі́льшувати (розм.) робити більшим за об'ємом, кількістю і т. ін.
прибільша́ти (діал.) значно збільшувати.
підно́сити перев. про темпи, силу і т. ін.
підси́чувати (діал.) про силу, потужність.

наро́щувати доводити до вищого ступеня, сили вияву

наро́щувати зберігаючи й додаючи, поступово робити запаси чого-небудь

акумулюва́ти (спец.) запаси енергії, води, біологічних речовин тощо.
грома́дити (рідко)
копи́чити (рідко)
набира́ти поступово нагромаджуючи, досягати певної кількості чого-небудь.
призби́рувати поступово.
склада́ти речі, майно, гроші і т. ін.

наро́щувати спричинятися до сильнішого, інтенсивнішого прояву якогось явища, процесу, якості, почуття тощо

нарощувати живіт

нарощувати силу

чимраз збільшувати

нарощувати розмір

бризкати

нарощувати

розплоджувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.