НАРОЗУМЛЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

опам'ятува́тися

розкумекувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.