НАПРУГА — СИНОНІМІЯ

напру́га затрата великих фізичних або душевних сил під час виконання, здійснення чого-небудь

надри́в (підсил.)
надса́да (підсил. розм.)
нату́га (підсил.)
поту́га (підсил.)
силкува́ння (рідше)

напру́га стан посиленої, інтенсивної діяльності кого-, чого-небудь

гаря́чка (підсил. розм.) піднесена діяльність; напруження.
кипі́ння (підсил. поет. перен.) бурхливий рух, діяльність.
напру́ження стан піднесення, збудження, зосередження сил при здійсненні чого-небудь.
напру́женість стан піднесення, збудження, зосередження сил при здійсненні чого-небудь.

напру́га стан внутрішньої зосередженості, мобілізованості перед можливою несподіванкою, небезпекою і т. ін.

нашоро́шеність (розм.) стан настороженої уваги, занепокоєння, тривоги.

тонус (мед.)

напруга

напру́гий (поет.) який відбувається, здійснюється, триває з неослабним напруженням

бурхли́вий (підсил.)
гаря́чий (підсил.)
кипу́чий (підсил.)
нату́жний (розм.) про роботу, діяльність і т. ін.

напругий про гілля

нап'ятий



Джерело:
Словник синонімів Караванського.