НАПРАЦЬОВУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

ділати

трудитися

напрацьовуватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.