НАПЛИСТИ — СИНОНІМІЯ

наплисти́ про час, пору, явище, подію тощо - розпочатися

дійти́ (до кого-чого і без додатка) про настання чогось у якійсь черзі, послідовності.
заступи́ти (розм.)
напли́нути про вечір, ніч, сутінки.
нахли́нути (розм.) раптово й швидко.
нахопи́тися (розм.) розпочатися, поступово наблизившись.
поспі́ти (розм.)
поста́ти (рідше)
прилеті́ти (поет.)
прили́нути (поет.) про щось бажане, приємне.
приспі́ти (розм.)
присти́гти (розм.)
підня́тися (поет.) про світанок, ранок, день і т. ін.
підоспі́ти (розм.)
підско́чити (розм.) раптово, несподівано.
підійня́тися (поет.) про світанок, ранок, день і т. ін.
ста́ти (розм.)

наплисти́

наплисти́

наплисти́

наплисти́

наплисти́

наплисти́

напли́в те, що напливло, натекло на поверхню чого-небудь

на́тік (рідше.)

напли́в пухлина, ненормальне потовщення якої-небудь частини організму людини, тварини, рослини

напли́в збільшення сили вияву, інтенсивності чогось

напли́в велика кількість зібраних, зосереджених в одному місці людей, тварин, предметів і т. ін.

ско́пище (підсил.) велика кількість тварин, людей і т. ін., що перебувають або зібралися в одному місці; скупчення.
скоп (підсил. розм.) те саме, що ску́пчення 2.
ску́пчення велика кількість зібраних, зосереджених в одному місці людей, предметів і т. ін.
со́нмище (підсил. книжн.) велика кількість, скупчення кого-, чого-небудь.
сонм (підсил. книжн.) велика кількість, численність кого-, чого-небудь.
сто́вписько те саме, що сто́впище.
сто́впище (перен.) велика кількість кого-, чого-небудь, зосереджена в одному місці.
ти́снява скупчення величезної маси людей або предметів де-небудь.

спазми (П.) радости

хвиля висока

напад (гніву)
наплив (спогадів)
пасмо (волосся)
потік (світла)
смерч (ревочюції)
хвилина (часу)
невисока тлк. мн. брижі баранці

потьо́к

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.