НАПАСТЬ — СИНОНІМІЯ

на́па́сть (розм.) нещаслива пригода, подія, що завдає кому-небудь страждання; душевний стан людини чи людей або соціально-моральний стан людей, народу, країни, зумовлений нещасливою подією, стражданням і т. ін.

безголо́в'я (перев. із займ. моє, наше і т. ін. або мені, нам і т. ін., розм.) явище, що несе з собою тяжкі, згубні наслідки.
безголі́в'я (перев. із займ. моє, наше і т. ін. або мені, нам і т. ін., розм.) явище, що несе з собою тяжкі, згубні наслідки.
го́ре (підсил.)
дра́ма тяжка, неприємна подія в житті людини, людей, що приносить душевні страждання; психічний стан, зумовлений цим стражданням.
зло велике нещастя - в узагальненому знач.
ли́хо (підсил.)
наха́ба (розм.)
траге́дія тяжка, жахлива подія в житті людини, народу і т. ін.; гнітючий психічний або соціально-моральний стан, зумовлений такою подією.

напасть

напасть невелика

напасть наслана

біда лиха година

напасть
<лиха> пригода

вдар долі

горе (ІД.)
напасть

нахаба З.

пошесть (П.)

напасть

причина З.

удар долі

горе (ІД.)
напасть

халепа

напасть
нещаслива пригода

горе

напа́сти раптово почати лаяти, сварити, звинувачувати кого-небудь, докоряти комусь

наки́нутися (на кого)
накоти́тися (розм. рідше)
налеті́ти (підсил. розм.)
напа́стися (розм.)
наско́чити несподівано й різко.
обру́шитися (підсил.) з безпідставними звинуваченнями, претензіями тощо.

напа́сти (на кого-що) учинити збройний напад

вда́рити (перев. док., по кому-чому, на кого-що, а також без додатка) раптово й стрімко.
набі́гти (перев. недок.) учинити набіг.
навали́тися (розм.) навально й несподівано.
нагря́нути (перев. без додатка)
обсі́сти (кого, що) з усіх боків.
уда́рити (перев. док., по кому-чому, на кого-що, а також без додатка) раптово й стрімко.

напа́сти про комах, черв'яків і т. ін. - накинутися на кого-, що-небудь у великій кількості

напа́сти (розм.) несподівано, випадково зустріти когось, знайти щось

зіткну́тися (з ким.)
нади́бати (на кого-що, кого, що, розм.)
натра́пити (на кого-що)
поди́бати (кого, що, розм.)

метатися на кого

нападати

ринути на кого

атакувати

вторгатися

обрушуватися

постигати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.