НАПАДОМ — СИНОНІМІЯ

навертом

наворотом (пр. (одним))
нападом

знаскоку

на́пад дії, спрямовані проти кого-, чого-небудь з метою заподіяння шкоди, загарбання території тощо

агре́сія напад однієї держави на іншу.
на́скок раптовий стрімкий напад.

на́пад момент загострення, посилення хвороби; різкий вияв якогось фізичного або психічного стану

на́пад раптовий сильний вияв якогось почуття, настрою і т. ін.

ви́бух (чого, перен.) раптовий бурхливий вияв якого-небудь почуття, дії.
по́лум'я сильний вияв гніву, любові і т. ін.
пори́в (чого.) бурхливий, раптовий вияв якого-небудь почуття, настрою і т. ін.
при́ступ (перен.) різкий вияв якого-небудь фізичного або душевного стану, почуття і т. ін.
спа́лах (чого перен.) раптовий вияв сильного почуття, настрою і т. ін.

на́пад (розм.) спеціальна дія або система дій, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь

лад (з прийм. на та означ.)
мані́р (розм.)
мо́дус (книжн.)
по́бит (в оруд. в. з означ., розм.)
роб (в оруд. в. з означ.)
фасо́н (розм.)
хва́тка (розм.)
чин (в оруд. в. з означ.)
ярмі́с (діал.) звичка діяти певним чином.

напад наглий

напад нашестя

напад кашлю

пароксизм (наглий)
перейми (у роділлі)

напад (ФР.)

раз <н. двома нападами>

напад СПРТ.

що атакує

аґресія

атака військ

навала

наворот

захід (г. (один цикл))

наліт злодіїв

нападати

агресивний (ворог)
напад (у футболі)
прик. -АЮЧИЙ
звиклий нападати
що нападає

наскоком

пароксизм хвороби

спазми (П.) радости

хвиля висока

напад (гніву)
наплив (спогадів)
пасмо (волосся)
потік (світла)
смерч (ревочюції)
хвилина (часу)
невисока тлк. мн. брижі баранці

замах (убити)

інвектива

набіг

пароксизм (мед.)

приступ (хвороби)

рейд

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.