НАМОВИТИ — СИНОНІМІЯ

намо́вити (що на кого-що) за народними уявленнями, заподіяти кому-небудь нещастя, викликати в когось хворобу і т. ін. магічним поглядом, словами або діями

вректи́ поглядом.
напусти́ти (що на кого, кому) звичайно з прямим додатком - назвою нещастя, хвороби тощо.
насла́ти (що на кого)
науро́чити (кого рідко) за народними уявленнями, заподіяти кому-небудь нещастя, викликати в когось хворобу і т. ін. магічним поглядом, словами або діями.
почини́ти (рідше) кому - спричинити комусь нещастя, хворобу, а також чарами викликати кохання до когось.
пристрі́ти (рідше)
спрозо́рити (рідше)
уректи́ поглядом.

намо́вити

намо́вити

намо́вити умовляючи, переконати кого-небудь у чомусь, спонукати до певного вчинку, дії і т. ін

збу́рити підбити, підбурити до бунту; збунтувати когось, щось.
напра́вити спонукати, схилити кого-небудь до якої-небудь дії, вчинку; примусити щось зробити (перев. недозволене, злочинне); підбурити.
настре́нчити підбурити проти кого-небудь, викликати вороже ставлення до когось, чогось.
настро́їти підбурити проти кого-небудь, ви́кликати вороже ставлення до когось, чогось.
настру́нчити підбурити проти кого-небудь, викликати вороже ставлення до когось, чогось.
наусти́ти підмовити, підбурити проти кого-, чого-небудь.
нацькува́ти викликаючи вороже ставлення, підбурити проти кого-небудь.
нашпигува́ти підбурити, підбити до чого-небудь.
нашти́рити підбурити, підбити до певного (перев. негативного) вчинку, дії.
обу́рити підбурити.
під'ю́дити те саме, що підмо́вити.
підби́ти підбурити, настроїти когось проти кого-, чого-небудь.
підбу́рити викликаючи протест, незадоволення, настроїти когось проти кого-, чого-небудь.
підбунтува́ти підбурити, підмовити кого-небудь на якісь вчинки, дії.
підвести́ схилити, штовхнути кого-небудь на якісь учинки, перев. негативні; підбити.
підгвинти́ти збуджуючи кого-небудь, настроїти, підбурити на якісь дії, вчинки і т. ін.
піддрочи́ти те саме, що підбу́рити.
підмо́вити умовляючи, переконати кого-небудь у чомусь, спонукати до певного вчинку, дії і т. ін.
підстру́нчити те саме, що підбурити.

агітувати

внуша́ти

говорити

намовити

дебатувати

намовити

заманювати

намовити

інспірувати

переу́мити

підгово́рювати

пропагувати

уговорювати

намо́влено (кого)

навро́чено (предик., кому)