НАЛЕЖНИЙ — СИНОНІМІЯ

нале́жний який підходить для даного випадку

відпові́дний який підходить, потрібний для конкретного випадку; необхідний.
гі́дний цілком відповідний у даному випадку; потрібний.
потрі́бний саме той, що треба; належний.
приго́жий (розм.) відповідний для чого-небудь.
принагі́дний відповідний до нагоди, ситуації.
присто́йний потрібний у певній ситуації; відповідний.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий те саме, що підхо́жий 1.

нале́жний який задовольняє певні вимоги, відповідає певним умовам

ви́гідний який дуже підходить, придатний, сприятливий для чого-небудь.
відпові́дний який відповідає певній мірі; належний.
го́жий (розм.)
годя́щий (розм. рідко) придатний для чого-небудь, який відповідає певним вимогам.
зда́тний (розм.) придатний для кого-, чого-небудь, на щось, годящий.
приго́жий (розм.) відповідний для чого-небудь.
пригі́дний (розм. рідше) те саме, що прида́тний.
прида́тний відповідний для чогось; слушний.
присто́йний який задовольняє певні вимоги, відповідає яким-небудь умовам; цілком задовільний, добрий.
підхо́жий який відповідає яким-небудь вимогам, умовам, придатний для чогось.
підходя́щий (розм.) те саме, що підхо́жий 1.

належний

належний про гроші

належний захід

відповідний крок

належний

достатній про міру

належний

законний (ЗСТ.) передбачений обрядом

належний

заслужений про кару

належний

потрібний про слова

належний
що треба

свій часДжерело:
Словник синонімів Караванського.